Poslanci navrhujú zmenu. Nemocniciam – neziskovkám chcú dať širšie možnosti

  1. Homepage
  2. Aktuálne
  3. Poslanci navrhujú zmenu. Nemocniciam - neziskovkám chcú dať širšie možnosti

Warning: A non-numeric value encountered in /data/6/a/6ae9a712-9ba3-4652-9866-e172ffed5440/avatedizajn.sk/sub/medicpoint/wp-includes/media.php on line 647
Poslanci navrhujú zmenu. Nemocniciam – neziskovkám chcú dať širšie možnosti

Poslanci navrhujú zmenu. Nemocniciam – neziskovkám chcú dať širšie možnosti

BRATISLAVA - Nemocnice, ktoré pôsobia ako neziskovky zriadené či spoluzriadené štátom, by mali fungovať po novom. Zmena, ktorú navrhujú poslanci Národnej rady Štefan Zelník (SNS) a Tibor Bastrnák (Most-Híd), by sa dotkla viacerých menších regionálnych nemocníc aj liečebných ústavov.


S ich plánom súhlasí aj ministerstvo zdravotníctva, odporúča vláde ich návrh noviel zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby schváliť.

Právna norma, ktorú bude musieť okrem vlády odobriť ešte parlament a prezident, má upraviť prevod práv a povinností spoluzakladateľa neziskovej organizácie založenej štátom, ako aj postavenie tzv. prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácií založených štátom vložil štát.

Spoluzakladatelia neziskoviek by tak svoje povinnosti a práva mohli previesť na ministerstvo zdravotníctva, to by už ale práva a povinnosti ďalej prevádzať nemohlo. "Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácií založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými sú často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu.

Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov," odôvodňujú poslanci v návrhu.

Neziskovky by tiež po novom mohli nakladať aj s prioritným majetkom, ktorý bude prebytočný. Štát má na to dohliadať. Poslanci poukazujú, že prioritný majetok je chránený prísnejšie ako majetok štátu, aj keď "de iure o majetok štátu nejde".

Prax však podľa nich ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou, neziskové organizácie nemajú žiadnu možnosť s ním nakladať a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia.

Kontrola zo strany štátu


Toto chcú poslanci zmeniť. Navrhujú umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu. "Prevod prioritného hnuteľného majetku by mal podliehať nielen súhlasu správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil," doplnili poslanci.

Zákonodarcovia chcú tiež zmierniť sankcie voči týmto neziskovkám. Dnes ak sa omeškajú s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti a s výročnou správou, automaticky ich zrušia. "V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenia neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane," myslia si poslanci.
Avatar autora

O autorovi

Pridať komentáre0